Tổ chuyên môn trường mầm non Sa Pả tổ chức bồi dưỡng chuyên đề từ ngày 23/3/2020 đến ngày 25/3/2020 tổ chuyên môn sẽ tổ chức bồi dưỡng chuyên đề : XD trường học lấy trẻ làm trung tâm; Văn hóa ứng xử; bạo lực học đường; SHCM theo nghiên cứu bài học; xây dựng KH phù hợp với bối cảnh địa phương. cho 100% GV mới tuyển dụng; giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng chuyên môn trong hè 2019