Ngày 03/09/ 2019 Điểm thôn Má Tra II tưng bừng khai giảng năm học mới 2019- 2020

 

Ngày 03/09/ 2019 Điểm thôn Má Tra II tưng bừng khai giảng năm học mới 2019- 2020