Giờ học của các bé lớp MGL điểm Tả van

 

 

 

Chùm ảnh giờ học Giúp bé nhận biết và LQCC lớp Mấu giáo 5-6 tuổi.