Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ màm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hưỡng 2025"

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ màm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hưỡng 2025"

Thự hiện theo kế hoạch số 44/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ màm non, học sinh Tiểu học vùng dân ...
Ngày 28/11/2018 trường Mầm non Sa Pả tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 3, 4, 5 tuổi điểm xóm Đạo. Với tiết dạy kĩ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ.

Ngày 28/11/2018 trường Mầm non Sa Pả tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 3, 4, 5 tuổi điểm xóm Đạo. Với tiết dạy kĩ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ.

Ngày 28/11/2018 trường Mầm non Sà Pả tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 3, 4, 5 tuổi điểm Xóm Đạo. Với tiết dạy kĩ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của ...
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng trước : 150