Căn cứ vào chất lượng đội ngũ và thực tế hiện tại. ban Giám Hiệu nhà trường, tổ chuyên môn trường  mần non Sa Pả tien hanh du gio nhan xer gop y cho cac dc sau: Vương Thị Thường thao giảng tiết toán tập tô chữ cái lớp ghép 3,4, 5 tuổi. Đồng chí: Hà Thị Hương Ngát thao giảng tiết Trò chuyện con vật nuôi trong gia đình lớp ghép 2,3 tuổi. Đồng chí Phạm Thị Vịnh thao giảng tiết Kỹ năng sống: Dạy trẻ cách gấp quần áo lớp 3,4 tuổi. Đông chí Giàng Thị Pàng thao giảng tiết: Làm quen chữ cái h, k. Sau mỗi tiết dạy được các đồng chí trong Ban Giám Hiệu và tổ chuyên môn, cùng các đồng chí giáo viên tham gia góp ý, chỉ ra những mặt tích cực và những mặt hạn chế, tồn tại của các giáo viên khi thao giảng cũng như cách xây dựng kiến thức, kỹ năng của bài học cho phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh thực tế của địa phương, của lớp mình đang giảng dạy. 

Đông chí Vương Thị Thường thao giảng tiết: tập tô chữ cái g, y lớp ghép 3, 4,5 tuổi.

Đông chí Hà Thị Hương Ngát thao giảng tiết KPKH: Trò chuyện một số con vật nuoi trong gia đình lớp ghép 2,3 tuổi