Ngày 29/4/2020. Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về năng lực, theo lịch phân công đồng chí Giàng Thị Hồng thao giảng tiết tạp tô chữ cái " v,r". Đồng chí Dì Thị Vân thao giảng tiết tạo hình Vẽ bông hoa (4t) Tô màu bông hoa (3t) theo đề tài. Sau mỗi tiết dạy được các đồng chí trong BGH, tổ chuyên môn nhà trường và các đồng chí giáo viên tham gia góp ý cho bài dạy được hoàn thiện hơn và từ đó rút kinh nghiệm cho những tiết dạy sau. 

Tiết dạy của đồng chí Giàng ThỊ Hồng: Tập tô chữ cái "v, r" lớp ghép 4, 5 tuổi.