Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về năng lực, theo lịch phân công đồng chí Đặng Tiểu thơ thao giảng tiết tập tô chữ cái lớp 3,4,5 tuổi. Đồng chí Nguyenx Thị Hồng thao giảng tiết toán: Đo dung tích lớp ghép 3,45, tuổi. Đồng chí Vương Thị Ngân thao giảng tiết  khám phá khoa học tìm hiểu về một số loại hoa lớp ghép 4,5 tuổi. Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Bích thao giảng tiết kỹ năng sống. Qua các tiết dạy các đồng chí đã nhận ra dược tồn tại hạn chế của bản thân cũng như cách nên tên bài và từ đó đưa ra kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi. Qua đó cũng là cơ hội vàng để các giáo viên mới, và giáo viên hạn chế về năng lực trao đổi, đưa ra ý kiến, giải quyết vấn đề còn chưa rõ, còn chưa hiểu của bản thân. Và từ đó Ban Giám Hiệu và tổ chuyên môn giảng dải cho giáo viên hiểu được và đưa ra phương pháp chung nhất cụ thể nhất cho từng môn học. 

Đông chí Đặng tiểu thơ thao giảng tiết: Tập tô chữ cái

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thao giảng tiết: Đo dung tích  các vật bằng một đơn vị đo so sánh và diễn đạt kết quả đo (5t). Đo dung tích một vật bằng một đơn vị đo (3,4t)

Đồng chí Vương Thị Ngân thao giảng tiết: KPKH: Tìm hiểu về một sô loại hoa lớp 4,5 tuổi

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Bích thao giảng tiết kỹ năng sống.