Tiếp tực bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mới và giáo viên còn hạn chế về năng lực. Cac đồng chí Vũ Như Quỳnh thao giảng tiết văn học kể chuyện cho trẻ nghe lớp ghép 3 tuổi. Đồng chí: Hoàng Thị Kim Ngân thao giảng tiết tăng cường Tiếng Việt lớp ghép 3, 4,5 tuổi. Đồng chí Nguyễn Ngọc Diệp  thao giảng tiết làm quen với toán: Xác định vị trí phía trước, phía sau của đồ vật so với bản thân, so với bạn khác.  Lớp tuổi 4 tuổi. Đông chí Nông Thị Liêm thao giảng tiết: Nhận biết, so sánh phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhât. lớp ghép 3,4 tuổi. Qua mỗi tiết dạy các giáo viên tham gia góp ý đóng góp rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Và được các đồng chí trong Ban Giám Hiệu nhà trường hướng dẫn chỉ bảo cụ thể từ cách xây dựng kiến thức, kỹ năng và tiến trình gờ dạy, và các kỹ năng sư phạm cần thiết để cho các đồng chí giáo viên mới và các đồng chí giáo viên còn hạn chế về năng lực tiếp thu và rút kinh nghiệm để bồi dưỡng cho chuyên môn  của mình ngày được hoàn thiện hơn.

Đồng chí Vũ Như Quỳnh thao giảng tiết văn học kể chuyện cho trẻ nghe: "Chuyện nhỏ củ cải"lớp ghép 3 tuổi.

Hoàng Thị Kim Ngân thao giảng tiết tăng cường Tiếng Việt: LQVT: "Con voi, con hổ"  lớp ghép 3, 4,5 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Diệp  thao giảng tiết làm quen với toán: Xác định vị trí phía trước, phía sau của đồ vật so với bản thân, so với bạn khác.  Lớp tuổi 4 tuổi.

Đông chí Nông Thị Liêm thao giảng tiết: Nhận biết, so sánh phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhât. lớp ghép 3,4 tuổi.