Được sự nhất trí cuả lãnh đạo PGD&ĐT, ngày 05/12/2018 khối thi đua cấp học mầm non, tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đọi ngũ giáo viên tại 02 trường: MN Nậm Cang; Nậm Sài.

Ngày 05/12/2018 cán bộ quản lí của 20 đơn vị trường học cấp học mầm non tỏ chức dự các tiết dạy tại điểm trường xã Nậm Cang và Nậm Sài; Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đ/c Nguyễn Thị Nhạn, P. Trưởng PGD&ĐT Sa Pa.

 (các hoạt động trong ngày Hội thảo)