Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của PGD, Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ chuyên môn trường  mần non Sa Pả. Theo lịch phan công ngày 23/4/2020 hai đồng chí  Lê Thị Hồng Sen thao giảng tiết toán: định hướng thời gian. Đồng chí: Hoàng Thị Lam thao giảng tiết: Khám phá khoa học

1. Đồng chí Lê Thị Hồng Sen thao giảng tiết: Nhận biết hôm qua, hom nay, ngày mai (5t). Nhận biết sáng, trưa, chiều , tối (3,4t)

 

2. Đồng chí Hoàng Thi Lam Thao giảng tiết kpkh: Tìm  hiểu một số loại côn trùng (lớp mẫu giáo ghép 3,4,5, tuoir)