Từ ngày 05/10/2018 đến hết ngày 09/10/2018 SGD Lào Cai tổ chức tập huấn cho GVMN và TH Các xã của huyện Si Ma Cai và Sa Pa .

              

     

 

                                                                                                  Hoạt động giữa giò của các em HS trường TH Sa Pa