Ngày 09/11/2018 BGH nhà trường dự giờ tiết dạy tạo hình của lớp MGL điểm Má Tra1