Sáng ngày 12/02/2019 Lãnh đạo nhà trường đi chúc tết các điểm thôn và kiểm tra tình hình tái giảng sau tết của các diểm trường trực thuộc trường mầm non Sa Pả

Một số hình ảnh hoạt động của tiết học bé LQ với chữ cái của các bé lớp mẫu giáo điểm Sả Xéng