Được sự nhất trí của BGH nhÀ trường. Ngày 28/8/2019 điểm thôn Tả Van tiến hành họp phụ huynh. Hầu hết các bậc phụ huynh đều có mặt đầy đủ và nghiêm túc

Được sự nhất trí của BGH nhÀ trường. Ngày 28/8/2019 điểm thôn Tả Van tiến hành họp phụ huynh. Hầu hết các bậc phụ huynh đều có mặt đầy đủ và nghiêm túc. Cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến chế độ và chính sách quyền lợi của trẻ.

Trách nhiệm của cha mẹ phải phối hợp với giáo viên ở điểm thôn để chăm sóc giáo dục trẻ. Cha mẹ phải có trách nhiệm đưa con em tới trường đầu óc chân tay sạch sẽ, quần áo gọn gàng trước khi tới lớp. đưa đón con em mình đầy đủ, đúng giờ quy định, nghỉ học hay ốm đâu phải gọi điện hay thông tin cho cô giáo để cô giáo được năm bắt tình hình của trẻ. 

1

Tại buổi họp GV đã nêu các chế độ của trẻ. Chế độ ăn trưa của trẻ mẫu giáo và các chính sách về hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ. GV và phụ huynh bàn và thảo luận về công tác bán trú, duy trì tỷ lệ chuyên cần. Việc chăm sóc giáo dục trẻ. An toàn tuyệt đối cho trẻ thông nhất đưa đón con em mình đi học đúng giờ. Dạy trẻ các kỹ năng phòng tránh khi bị bắt cóc kẻ lạ dụ dỗ hoặc khi bị xâm hại thì biết cách kêu cứu. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh ký cam kết với nhà trường