Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn qua zoom metings. Ngày 20/4/2020 . Các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia lao động trong trường chính còn các đồng chí giáo viên còn sẽ dạy trực tuyến  qua zoom. Theo lịch phân công đồng chí Trần Thị Ngọc Hà thao giảng tiết: Tập tô chữ cái lớp mẫu giáo 5 tuổi. Đồng chí Hồ Thị Mai thao giảng tiết: Làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi. Đồng chí Lương Thị Thanh  thanh thao giảng tiết kỹ năng sống lớp ghép 3,4 ,5 tuổi. Qua mỗi tiết dạy được các đồng chí giáo viên tham gia đóng góp ý kiến nêu ra được những ưu khuyết điểm cho bài dạy. 

Đồng chí trần Thị Ngọc Hà thao giảng tiết: Tập tô chữ cái: l,m,n lớp 5 tuổi

2. Đông chí Hồ Thị Mai thao giảng tiết: Làm quen với toán: sắp xếp theo quy tắc lớp mẫu giao 5 tuổi

3. Đồng chí Lương Thị Thanh thao giảng tiết: Kỹ năng sống: Dạy trẻ không đi theo không nhậ quà người lạ lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi