Để tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của PGD. Với sự tham gia của 17/17  đồng chí giáo viên giáo viên mới tuyển dụng, giáo viên nghỉ thai sản, giáo viên còn hạn chế về năng lực hôm nay có mặt mặt đầy đủ đúng giờ để học tập chuyên đề: " Xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với địa phương " do đồng chí Nguyễn Thị Hường - Giảng viên cốt cán của PGD giảng dạy. Qua bài học giúp các đông chí giáo viên hiểu được hiểu được thế nào là xây dựng kế hoạch phù hợp với địa phương và cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch  chủ đề, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, và một số lưu ý khi lập kế hoạch giao dục cho lớp ghép và từ đó áp dụng vào thực tế của lớp mình mơi địa phương mình công tác cho phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh của địa phương mình.