Ngày 28/11/2018 trường Mầm non Sà Pả tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 3, 4, 5 tuổi điểm Xóm Đạo. Với tiết dạy kĩ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ.