Ngày 15/4/2014. Để tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. Đồng chí Hồng sen, và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy thao giảng  tiết tăng cường tiếng Việt và tiết hoạt động ngoài trời qua zoom metings. Với sự tham gia của 13/13 đồng chí. ( 2 đ/c nghỉ thai sản, 1 đ/c biệt phái MN Sa Pa, 1 đ/c PHT tham gia  lớp bòi dưỡng PGD, 1 đ/c hiệu trưởng tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng chuyên môn của PGD) Qua buổi dạy giúp cho giáo viên có cơ hội học hỏi, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ qua dự giờ, góp ý của đồng nghiệp về giờ thao giảng của mình. Giáo viên học hỏi được những ưu điểm và hạn chế, khắc phục được nhược điểm qua các giờ dạy, của đồng nghiệp trong trường. 

Đồng chí Lê Thị Hồng Sen thao giảng tiết: tăng cường tiếng Việt: LQVT: "Con hổ, con khỉ"

2. Đồng chí Thu Thủy thao giảng tiết hoạt động ngoài trời: