Ngày 12 tháng 9 năm 2019 được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường mầm non sa pả , điểm thôn sa pả long trọng tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi trong điểm thôn nhắm khích lệ trẻ đi học và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà trường đối mới trẻ trường mầm non sa pả nói chung và điểm thôn sa pả nói riêng

các e đã có cơ hội thể hiện mình bằng nhưng bài thơ bài hát mang đậm bản sắc quê hương.