Ngày 21/4/2020 . Để Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn qua zoom metings. Các đồng chí  Hà ThỊ linh, Đỗ Thúy Nga, Tràn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thu Thủy được  phân công dạy thao giảng các tiết văn học: kể chuyện cho trẻ nghe, Chơi hoạt động ở các góc, Làm quen với toán: Định hướng không gian.  

1. Đồng chí Hà Thị Linh thao giảng tiết kể chuyện cho trẻ nghe: " Đam mây đen xấu xí" lớp 4 tuổi

 

2. Đồng chí Đỗ Thúy Nga thao giảng tiết: Chơi hoạt động ở các góc lớp 3 tuổi

3. Đồng chí Trần Thị HỒNG Thắm thao giảng tiết: Nhận biết trên dưới trước sau của bản thân

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy thao giảng tiết tạo hình: Tô màu hoa tặng cô giáo ( Mẫu)