Được sự quan tâm của Ban trị sự thiền viện trúc Lâm huyện Sa Pa, tối ngày 06/9/2019  Thầy đại đức Thích Trúc Thái Phước - UV ban từ thiện TW- UVTT ban trị sự - Trưởng ban từ thiện phật giáo lào Cai - Phó chủ trì thiện viện trúc lâm Đại giác Sa Pa và trư tăng thiền viện reucs lâm đại giác Sa Pa đến tổ chức trung thư 2019 cho gần 900 học sinh của 2 nhà trường.

Được sự quan tâm của PGD&ĐT sa Pa ; đặc biệt là đ/c Nguyễn Đức Mạnh CBBP PGD&ĐT sa Pa đã kết nối với Ban trị sự thiền viên Trúc Lâm đại giác Sa Pa tổ chức buổi tết trung thu  cho hơn 900 học sinh của trường MN-TH Sa Pả2

                                                    Các cô giáo kết hợp cùng trư tăng thiền viện CB đèn ông sao cho các cháu.