Hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2019 trường mầm non Sa Pả tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2019-2020.

Hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2019 trường mầm non Sa Pả tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020.