Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019 điểm trường chính thôn Má Tra I tiến hành họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019 điểm trường chính thôn Má Tra I tiến hành họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020. Các cô giáo và phụ huynh đã cùng nhau trao đổi về các quyền lợi, chế độ của trẻ và trách nhiệm của cha mẹ khi cho con đến trường.

Các phụ huynh ký cam kết phổi kết hợp cùng cô giáo và BGH nhà trường trong việc chăm sóc GD trẻ; đảm bảo an toàn cho trẻ từ nhà đến trường và từ trường về nhà..; cho trẻ đi học đầy đủ, mặc trang phục dân tộc vào sáng thứ 2 hàng tuần và đảm bảo tỉ lệ chuyên cần đạt 98%.

Sau khi buổi họp kết thúc các bậc phụ huynh đã tham gia giúp các cô giáo lao động, trồng rau xanh.