Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Sa Pả bốc thăm câu hỏi trả lời

Cảm ơn tập thể công đoàn trường Mầm non Sa Pả đã tổ chức cho các cán bộ, giáo viên , nhân viên nữ một buổi tọa đàm thật vui vẻ và đầy ý nghĩa