Để chuẩn mọi điều kiên tốt nhất cho học sinh đi lại trở lại. Các điểm lớp tiến hành vệ sinh trường lớp thường xuyên, phơi chăn màn, lau chùi đồ dùng đồ chơi đảm bảo đủ điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19 tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh. Ngày 7 tháng 5 năm 2020 trung tâm y tế  phường Sa Pả tiến hành phun thuốc cloramib cho các điểm trường Sả Xéng, Xóm Đạo, Sa Pả, Tả Van của trường mầm non Sa Pả. 

Trung tâm y tế phường Sa Pả  phun thuốc cloramib  cho các điểm trường Sả Xéng.

Điểm giàng cha phơi chăn màn, dọng dẹp, lau chùi đồ dùng đồ chơi. 

Trung tâm y tế phường Sa Pả  phun thuốc cloramib  cho các điểm trường Tả Van.