Ngày 13 tháng 9 năm 2019 (ngày 15/8 âm lịch) các cô giáo điểm trường Má Tra I tổ chức ngày tết trung thu cho các e học sinh

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh,nhớ thương nhi đồng

Ngày 13 tháng 9 năm 2019 (ngày 15/8 âm lịch) các cô giáo điểm trường Má Tra I tổ chức ngày tết trung thu cho các e học sinh

( Điểm trường Má Tra 2)

 

( Điểm trường Má Tra 2)